Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗼𝗽𝗿𝗮 𝗦𝘂𝗯𝘄𝗼𝗼𝗳𝗲𝗿 𝗦𝗪 𝟭𝟬𝟬𝟬

Còn hàng

Liên hệ

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

𝗟𝗼𝗮 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗼𝗽𝗿𝗮 𝗦𝘂𝗯𝘄𝗼𝗼𝗳𝗲𝗿 𝗦𝗪 𝟭𝟬𝟬𝟬

Trong kho