Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝟴𝟬𝟲

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 18.880.000
Thị trường: 19.600.000
Tiết kiệm: 720.000 (4%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

18880000

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝟴𝟬𝟲

Trong kho