Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘁𝗼𝗼𝘁𝗵 𝗝𝗕𝗟 𝗕𝗢𝗢𝗠𝗕𝗢𝗫 𝟮

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 9.890.000
Thị trường: 12.590.000
Tiết kiệm: 2.700.000 (21%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

9890000

𝗟𝗼𝗮 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘁𝗼𝗼𝘁𝗵 𝗝𝗕𝗟 𝗕𝗢𝗢𝗠𝗕𝗢𝗫 𝟮

Trong kho