Thương hiệu Audio

𝐋𝐨𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐧 𝟐

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 6.900.000
Thị trường: 7.990.000
Tiết kiệm: 1.090.000 (14%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

6900000

𝐋𝐨𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐧 𝟐

Trong kho