Thương hiệu Audio

𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝐚̂𝘆 𝗰𝗮̀𝗶 𝗮́𝗼 𝗦𝗵𝘂𝗿𝗲 𝗦𝗩𝗫 𝟭𝟴𝟴/𝗖𝗩𝗟𝗘

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)

12.000.000

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

12000000

𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝐚̂𝘆 𝗰𝗮̀𝗶 𝗮́𝗼 𝗦𝗵𝘂𝗿𝗲 𝗦𝗩𝗫 𝟭𝟴𝟴/𝗖𝗩𝗟𝗘

Trong kho