Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝟴𝟭𝟲

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 34.880.000
Thị trường: 36.750.000
Tiết kiệm: 1.870.000 (5%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

34880000

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝟴𝟭𝟲

Trong kho