Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 14.580.000
Thị trường: 14.700.000
Tiết kiệm: 120.000 (1%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

14580000

𝗟𝗼𝗮 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿

Trong kho