Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗮𝗹 𝟰𝟬𝘁𝗵

Còn hàng
Giá: 238.000.000
Thị trường: 240.000.000
Tiết kiệm: 2.000.000 (1%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

238000000

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗮𝗹 𝟰𝟬𝘁𝗵

Trong kho