Thương hiệu Audio

𝐋𝐨𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐇𝐀𝐋𝐋 𝐖𝐎𝐁𝐔𝐑𝐍 𝟐

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 11.250.000
Thị trường: 14.890.000
Tiết kiệm: 3.640.000 (24%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

11250000

𝐋𝐨𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐇𝐀𝐋𝐋 𝐖𝐎𝐁𝐔𝐑𝐍 𝟐

Trong kho