Thương hiệu Audio

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝟴𝟮𝟲

Còn hàng
(1 đánh giá của khách hàng)
Giá: 42.880.000
Thị trường: 44.100.000
Tiết kiệm: 1.220.000 (3%)

Đơn vị tính

Bảo hành

Nguồn gốc/ xuất xứ

42880000

𝗟𝗼𝗮 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗮 𝟴𝟮𝟲

Trong kho